Cena
Bez maksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Diva.lv ir Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā visiem Latvijas iedzīvotājiem bez maksas pieejami vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu var pieprasīt portāla www.diva.lv. Lietotājiem nav nepieciešama autentificēšanās, lai pakalpojumu saņemtu.

  2. Pakalpojuma izpilde
    Lietotājs var izvēlēties kādu no piedāvātajiem audio vai video ierakstiem, veikt tā noskatīšanos portālā.