Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pieeja vairāk nekā 500 latviešu autoru un latviešu valodā tulkotajām e-grāmatām bez maksas no izdevniecībām “Zvaigzne ABC”, “Apgāds Mansards”, “Prometejs”, “Latvijas Mediji” un "Jumava", kā arī atsevišķiem Latvijas bankas un individuālo autoru Zanes Nuts un Andras Manfeldes grāmatām. Lai reģistrētos e-grāmatu lasīšanai, ir jābūt kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas reģistrētam lietotājam.

  1. Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumu var pieprasīt “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” portālā www.3td.lv pašvaldību publiskajā bibliotēkā reģistrēts lietotājs, kuram nav bibliotēkas parādu.

Ja neesat reģistrējies nevienā no pašvaldību publiskajām bibliotēkām, jāsazinās (var izdarīt arī attālināti) ar sev tuvāko pašvaldības publisko bibliotēku un jāreģistrējas kā bibliotēkas lietotājam. Pašvaldību publisko bibliotēku saraksts un kontakti pieejami Kultūras dati (kulturasdati.lv)

Varat saņemt no bibliotekāra “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” autorizācijas datus.

Reģistrējieties portālā www.3td.lv, izmantojot bibliotēkā saņemtos autorizācijas datus.

Ienākot portālā www.3td.lv, izvēlieties kādu no krājumā esošajām grāmatām. Var izvēlēties gan no sākumlapā piedāvājumā esošajiem literārajiem darbiem, gan izmantot meklētāju, gan skatīt grāmatu piedāvājumu pēc kategorijām.

Izvēloties konkrētu grāmatu, sākotnēji var iepazīties ar grāmatas pirmajām lappusēm, spiežot uz izvēlnes “Ieskatīties”. Iepazīties ar grāmatas pirmajām lappusēm var arī “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” nereģistrējies lasītājs.

Ja vēlaties lasīt visu grāmatu, jāspiež uz izvēlnes “Lasīt”.

 

  1. Pakalpojuma izpilde

Pakalpojums tiek izpildīts nekavējoties, izņemot gadījumu, ja esat parādnieks pašvaldību publiskajā bibliotēkā.

Vienlaicīgi lasīšanai var saņemt divas e-grāmatas.

Vienas e-grāmatas lasīšanas termiņš ir 2 nedēļas. Šo pašu e-grāmatu pēc tam var izvēlēties lasīt uz vēl četriem 2 nedēļu termiņiem.

Mēnesī (30 dienas) iespējams saņemt lasīšanai 18 e-grāmatas.