Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Attiecīgajā bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem iespējams veidot bibliotēkas krājumā esoša eksemplāra rezervēšanas pieprasījumu, kā arī pagarināt grāmatas atdošanas termiņu.