Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Starptautiski atzīts interneta meklētājs Primo, kas piedāvā informācijas meklēšanu piecu valsts nozīmes un augstskolu bibliotēku resursos – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Latvijas Universitātes bibliotēkā (LUB), Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (RTU ZB), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā (RSUB) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajā bibliotēkā (LLUFB). Informācijas  meklēšana iespējama vienlaikus bibliotēku resursos, abonētajās un brīvpieejas datubāzēs. Iespējams veidot  personalizētu informācijas  atlasi pēc noteiktām jomām, kā arī attēlot  meklēšanas rezultātus pēc lasītāja noteiktas prioritāšu secības.