Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Reģistrējot lietotāju attiecīgajā bibliotēkā, viņam tiek izveidots personificēts konts, kurā skatāma lietotāja informācija, bibliotēkā izsniegtās grāmatas, izsniegumu vēsture, rezervēšanas pieprasījumi, pieprasījumu vēsture un maksājumi.

Saņemt pakalpojumu