Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reģistrējot lietotāju attiecīgajā bibliotēkā, viņam tiek izveidots personificēts konts, kurā skatāma lietotāja informācija, bibliotēkā izsniegtās grāmatas, izsniegumu vēsture, rezervēšanas pieprasījumi, pieprasījumu vēsture un maksājumi.