Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pieeja Latvijas akreditēto muzeju darbam paredzētajai informācijas sistēmai, kurā iespējams veikt krājuma pārvaldīšanu - aprakstīt priekšmetus, pievienot saistīto informāciju un digitalizēto objektu attēlus, veikt priekšmetu uzskaiti, dokumentācijas sagatavošanu un izgūt datus par veiktajām darbībām atskaišu veidā.