Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izmantojot interneta meklētāju Primo, autorizētiem lietotājiem iespējama piekļuve pilnajiem tekstiem no tiešsaistes bāzēm, kuras abonē attiecīgā bibliotēka. Lietotājiem bez autorizācijas piekļuve tiešsaistes datu resursiem ir līdz anotāciju līmenim.