Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24/7
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Izmantojot interneta meklētāju Primo, autorizētiem lietotājiem iespējama piekļuve pilnajiem tekstiem no tiešsaistes bāzēm, kuras abonē attiecīgā bibliotēka. Lietotājiem bez autorizācijas piekļuve tiešsaistes datu resursiem ir līdz anotāciju līmenim.

Saņemt pakalpojumu