Kultūras informācijas sistēmu centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Kultūras informācijas sistēmu centra tīmekļvietni www.kis.gov.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Kultūras informācijas sistēmu centra tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Izmantojot pārlūkprogrammu Firefox, ļoti vājš vizuālais fokuss. Izmantojot pārlūkprogrammu Chrome, nedarbojas īsceļš ESC, kas ļauj aizvērt modālos logus.
  • Lietojot rīku Wave un A11y-Outliner, konstatēts, ka sadaļās izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem.
  • Lietojot rīku Wave, uzrādās ļoti zems krāsu kontrasts. Taču iestatījumos ir paredzēta krāsu kontrasta maiņa.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.03.2021. Izvērtēšanu veica Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: info@kis.gov.lv

Zvaniet: 67843084

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgā ir projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga

E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

Tālrunis: +371 67844902

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 01.01.2021. Atkārtoti tas pārskatīts 01.03.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors