Statuss:
Noslēdzies
Bauskas Centrālā bibliotēkas lasītāji

Centrs kā partneris no 2019. gada novembra līdz 2022. gada oktobrim īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā “BIBLIO – Digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem”, ko administrē Aldo Moro Bari Universitāte (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Itālija) sadarbībā ar partneriem – Kultūras informācijas sistēmu centru, SIA DMG (Data Media Group, Latvija), Itālijas bibliotēku un bibliogrāfiskās informācijas kopkataloga Centrālo institūtu (Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche – ICCU, Itālija), Eiropas grantu starptautisko akadēmiju (European Grants International Academy SRL – EginA, Itālija), Bibliotēku studiju un informācijas tehnoloģiju universitāti (Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Bulgārija), Globālās bibliotēkas - Bulgārijas fondu (Global Librarires – Bulgaria Foundation, Bulgārija), Grieķijas Atklāto universitāti (Hellenic Open University, Grieķija) un All Digital AISBL (Beļģija).

Projekta mērķi:

 • apzināt esošās un jaunās prasmes, kas nepieciešamas bibliotēku nozarei;
 • apzināt Eiropas topošo darbavietu profilus 21. gadsimta bibliotēku nozarē;
 • atbalstīt augsti kvalificēta un mobila darbaspēka attīstību nozarē, novēršot neatbilstību starp formālo izglītību un darba tirgu;
 • izstrādāt Eiropas Profesionālās izglītības un apmācības programmu, ko var pielāgot katras valsts vajadzībām;
 • veicināt uz darbu balstītu mācīšanos un paaudžu mācīšanos profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Paredzamie rezultāti:

 • ziņojumi par prasmju nepietiekamību bibliotēku nozarē un par nepieciešamajiem darbavietu lomu profiliem;
 • izstrādāta metodika un apmācību rīki;
 • izstrādāta profesionālās izglītības un apmācību programma.
 • izstrādāti standarti (projekts paredz Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai un apmācībai piemērošanu);
 • MOOC un Blended mācību kurss;
 • tiešsaistes rīku izveide;
 • informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana.

 

Mācību programma tiks izmēģināta četrās pilotāžas valstīs (Bulgārija, Grieķija, Itālija, Latvija).

Projekta Facebook lapa:

https://www.facebook.com/DigitalBiblio/