Statuss:
Noslēdzies
Eurotermbank projekta logotips

Centrs no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam kā partneris īstenoja sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā starpvalstu projektā “Federēts eTranslation Termbank tīkls” (Federated eTranslation Termbank Network), ko administrēja valodas tehnoloģiju uzņēmums “Tilde” sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un vēl astoņām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs –  Arnes Magnusona Islandes studiju centru (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Islande), Igauņu valodas centru (Institute of the Estonian Language, Igaunija), Jozefa Stefana institūtu       (Jožef Stefan Institute, Slovēnija), Starptautisko terminoloģijas tīklu (International Network for Terminology, Austrija), Valodas un folkloras institūtu (Institute for Language and Folklore, Zviedrija), Zviedrijas Standartu institūtu (Swedish Institute for Standards, Zviedrija), Lietuviešu valodas institūtu (Institute of the Lithuanian language, Lietuva), Kopenhāgenas universitāti (University of Copenhagen, Dānija).

Projekta mērķis:

Izveidot federatīvu terminoloģijas vietņu tīklu - eTranslation TermBank tīklu, kas dod iespēju ES dalībvalstu organizācijām un iestādēm īstenot centralizētu datu nodošanu Eiropas Komisijas eTranslation sistēmai, regulāri sinhronizējot terminoloģijas izmaiņas.

eTranslation TermBank ir saistīta ar ELRC-SHARE repozitoriju un regulāri atjaunina terminoloģiskos resursus repozitorijā, tādējādi nodrošinot terminoloģisko datu aktualitāti, kas tiek glabāti ELRC-SHARE un ir pieejami Eiropas Komisijas eTranslation sistēmā.

Projekta rezultātā radītais atklātās terminoloģijas pārvaldības rīku komplekts ir pieejams dalībvalstīm un ar CEF (Connecting Europe Facility – ES finansēšanas instruments ar mērķi veicināt nodarbinātību un konkurētspēju Eiropas mērogā, veicot mērķtiecīgas investīcijas infrastruktūrā, atbalstot augstas veiktspējas, ilgtspējīgu un efektīvi savienotu Eiropas tīklu izveidi transporta, enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomā) saistītām valstīm un to administrācijām vietējo terminoloģisko platformu izvietošanai un atsevišķu mākoņdatošanas risinājumu izmantošanai.

Ņemot vērā, ka Centrs uztur valodu tehnoloģiju platformu Hugo.lv, tai skaitā Latvijas nacionālo terminoloģijas portālu Termini.gov.lv, šis projekts sniedz papildu iespēju platformas attīstībai un savienojamībai ar Eiropas komisijas sistēmām.

Federētais eTranslation Termbank tīkls nodrošina:

  • Terminoloģijas pārvaldības rīku komplektu katrai ES dalībvalstij un iesaistītajai partnervalstij
  • eTranslation TermBank kā centrālā mezgla un 8 vietējo federēto mezglu darbību terminoloģijas pārvaldībai un koplietošanai
  • eTranslation sistēmā pieejamus 250 atjauninātus valodu resursus

Projekta tīmekļvietne: https://www.eurotermbank.com/

Projektu līdzfinansēja: Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

Action No: 2020-EU-IA-0082