Statuss:
Noslēdzies

Projekts tika īstenots no 2015. līdz 2018. gadam ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā rezultātā tika izstrādāti pieaugušo izglītības mācību materiāli, kas veicina bibliotekāru un citu vietējo kultūras iestāžu darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar pieaugušajiem. Tāpat tie veicina tādu kultūras institūciju kā radošo inkubatoru un sociālo inovāciju centru attīstību. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību var attīstīt jaunas, radošas un uzņēmējdarbību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences.

Erasmus_plus_logo

Projekta īstenošanas gaitā izveidotie mācību materiāli

Projekta īstenošanā iesaistījās pieci sadarbības partneri – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Polija), Kultūras informācijas sistēmu centrs, Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Oplanne pašvaldība (Norvēģija) un Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Nīderlande).