Statuss:
Noslēdzies

Projekts īstenots no 2010. gada līdz 2014. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā rezultātā tika izveidota apjomīga un sazarota ar kultūru saistītās informācijas pārvaldības sistēma, papildinot un attīstot jau esošās kultūras informācijas sistēmu komponentes, kā arī radīti jauni IKT produkti un e-pakalpojumi kultūras jomā.

ERAF logo Ieguldījums tavā nākotnēProjekta ietvaros tika īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

  • Latvijas Digitālās Kultūras Kartes portāla (šobrīd tīmekļvietnē www.kulturasdati.lv) pilnveidošana un sekojošu e-pakalpojumu izstrāde - Vienotais kultūras informācijas meklētājs, apbalvojumu reģistrs, pieteikums apmācībām kultūras iestādē, pieteikums vakancēm kultūras iestādē, pieteikums kultūras objektu pakalpojuma saņemšanai (piemēram, telpu īre u.c.), mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma atskaišu iesniegšana, GPS koordināšu lejupielāde par kultūras objektiem un kultūras maršrutu meklēšana, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda (KKF) iesniegto pieteikumu vērtēšana un apstiprināšana tiešsaistē.
  • Portāla „Latvijas filmas bibliotēkās” www.filmas.lv darbības funkcionalitātes uzlabošana un tā satura papildināšana ar 8 jaunām mākslas un 10 jaunām animācijas filmām, nodrošinot to digitalizāciju.
  • Latvijas Kultūras kanonā ietverto septiņu nozaru (Arhitektūra un dizains, Kino, Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla) vērtību pieejamības sabiedrībai nodrošināšana elektroniskā formātā portālā letonika.lv, kurš bez maksas pieejams ikvienam iedzīvotājam pašvaldības publisko bibliotēku tīklā.
  • Pilnīgas informācijas par Latvijas Republikā  reģistrētajiem un izmantotajiem ģerboņiem pieejamības sabiedrībai nodrošināšana  vienota, digitāla ģerboņu reģistra formātā http://gerboni.kulturaskarte.lv/emblem