Statuss:
Noslēdzies
Adiovizuaalo_materiaalu_pieejamiibas_nodroshinaashana_e_videe

Projekts īstenots no 2012. līdz 2015. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta rezultātā tika veikta Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio uzkrāto vēsturisko audiovizuālo materiālu digitalizācija, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem. Tika attīstīta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra, kas nodrošina gan mūsdienīgu vēsturisko resursu saglabāšanu, gan piekļuvi informācijas resursiem. Projekta papildu ieguvumi attiecas uz publiskās pārvaldes efektivitāti, veicina publisko e-pakalpojumu attīstību, pieejamību un kvalitāti, uzlabojusies informācijas aprite.

ERAF_logo

Pieeju elektroniskajam arhīvam nodrošina speciāli izveidots elektroniskais pakalpojums, portāls www.diva.lv . Ar publisko bibliotēku interneta tīkla starpniecību pakalpojums ļauj piekļūt digitlizētajai kultūrvēsturiskajai informācijai cilvēkiem visā Latvijas teritorijā, kā laukos, tā pilsētās bez nepieciešamības attiecīgo informāciju pieprasīt un saņemt tiešā veidā no šo materiālu turētājiem.

Kopējais uzkrāto vēsturisko audiomateriālu apjoms ir 25 000 h videomateriālu Latvijas Televīzijas arhīvā un 41 420 h audiomateriālu Latvijas Radio fonotēkā. Šī projekta ietvaros digitalizēti 4 200 h Latvijas Radio arhīvā esošo audiomateriālu un 3 818 h Latvijas TV arhīvā esošo videomateriālu.