Statuss:
Īstenošanā
Projekta vadītājs Jānis Ziediņš

Projekts tiek īstenots no 2018. gada, paredzamais projekta īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekts tiek īstenots sadarbojoties ar partneriem – Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valsts Kanceleju. 

NAP ERAF logo

Projekta mērķis ir izveidot jaunu un mūsdienīgu publiskās pārvaldes saziņas kanālu ar sabiedrību, izstrādājot publiskās pārvaldes virtuālo asistentu koplietošanas pakalpojumu. Tādējādi tiks nodrošināta iedzīvotājiem ērta un mūsdienīga iespēja iegūt ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem saistīto informāciju un saņemt atbildes uz jautājumiem par publiskajiem pakalpojumiem. 

Projekta ietvaros plānots izveidot vairākus virtuālo asistentu lietojumus:

·       Virtuālā asistenta integrācija portāla Latvija.lv lietotāju atbalsta nodrošināšanas procesā. Virtuālais asistents dialoga formā apmeklētājiem palīdzēs atrast informāciju par iedzīvotāju interesējošo pakalpojumu, atbildēs uz jautājumiem par to un vienkāršas sarunas vai sarakstes veidā vadīs iedzīvotāju cauri pakalpojuma saņemšanas procesam.

·       Būtisku ieguvumu publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanai sniegs arī virtuālā asistenta integrācija citās publiskās pārvaldes platformās, piemēram, Valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā un valsts iestāžu mājaslapās. Integrējot asistentu publiskās pārvaldes tīmekļvietnēs, uzlabosies informācijas pieejamība, kuru virtuālais asistents piedāvās atrast sarakstes veidā latviešu valodā. Virtuālais asistents palīdzēs iedzīvotājiem atrast nepieciešamo informāciju un atbildēt uz tipiskākajiem jautājumiem, automātiski izgūstot atbilžu sniegšanai nepieciešamo informāciju no tīmekļvietnēm.

·       Papildu virtuālā asistenta lietojumu ir paredzēts īstenot bibliotēku informācijas sistēmās. Izmantojot virtuālo asistentu, lietotāji varēs iegūt informāciju par bibliotēkām, grāmatām un autoriem, vienkārša dialoga formā meklēt un rezervēt grāmatas, saņemt informāciju par to, kurā bibliotēkā interesējošā grāmata ir pieejama, kā arī atgādinājumus atgriezt paņemtās grāmatas.

Virtuālā asistenta darbības nodrošināšanai projekta ietvaros tiks izveidota mākslīgā intelekta tehnoloģija latviešu valodai, lai virtuālais asistents saprastu un spētu sniegt atbildi latviešu valodā. Līdz ar šādas tehnoloģijas izveidi tiks rastas iespējas virtuālos asistentus latviešu valodā izmantot vēl plašāk – ne tikai publiskās pārvaldes, bet arī citās jomās.

Projekta ietvaros valsts pārvaldes valodu tehnoloģijas platformā tiks izveidots arī latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks, kurš palīdzēs lietotājiem pārbaudīt latgaliešu valodā rakstītu vārdu pareizību atbilstoši latgaliešu valodas rakstu standartam un gramatikas sistēmai. Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku ikvienam būs iespēja izmantot savā datorā vai viedierīcē.

Projekta realizācijā tiek izmantotas KISC jau esošās iestrādnes un resursi, tai skaitā projekta „Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”  ietvaros izstrādātie un projekta “Mašīntulkošana”  ietvaros papildinātie latviešu valodas korpusi, kuri pielāgoti publiskajā pārvaldē lietotās valodas specifikai un terminoloģijai.