Statuss:
Noslēdzies

Projekts īstenots no 2018. gada, projekta īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekts īstenots, sadarbojoties ar partneriem – Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valsts Kanceleju. 

NAP ERAF logo

Projekta rezultātā izveidots jauns un mūsdienīgs publiskās pārvaldes saziņas kanāls ar sabiedrību, izstrādājot publiskās pārvaldes virtuālo asistentu koplietošanas pakalpojumu. Tādējādi nodrošināta iedzīvotājiem ērta un mūsdienīga iespēja iegūt ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem saistīto informāciju un saņemt atbildes uz jautājumiem par publiskajiem pakalpojumiem. 

Projekta ietvaros izveidoti vairāki virtuālo asistentu lietojumi:

·       Virtuālā asistenta integrācija portāla Latvija.lv lietotāju atbalsta nodrošināšanas procesā. Virtuālais asistents dialoga formā apmeklētājiem palīdz atrast informāciju par iedzīvotāju interesējošo pakalpojumu, atbild uz jautājumiem par to un vienkāršas sarunas vai sarakstes veidā vada iedzīvotāju cauri pakalpojuma saņemšanas procesam.

·       Būtisku ieguvumu publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanai sniedz arī virtuālā asistenta integrācija citās publiskās pārvaldes platformās, piemēram, Valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā un valsts iestāžu mājaslapās. Integrējot asistentu publiskās pārvaldes tīmekļvietnēs, uzlabojusies informācijas pieejamība, kuru virtuālais asistents piedāvā atrast sarakstes veidā latviešu valodā. Virtuālais asistents palīdz iedzīvotājiem atrast nepieciešamo informāciju un atbildēt uz tipiskākajiem jautājumiem, automātiski izgūstot atbilžu sniegšanai nepieciešamo informāciju no tīmekļvietnēm.·  

Virtuālā asistenta darbības nodrošināšanai projekta ietvaros izveidota mākslīgā intelekta tehnoloģija latviešu valodai, lai virtuālais asistents saprastu un spētu sniegt atbildi latviešu valodā. Līdz ar šādas tehnoloģijas izveidi rastas iespējas virtuālos asistentus latviešu valodā izmantot vēl plašāk – ne tikai publiskās pārvaldes, bet arī citās jomās.

Projekta ietvaros valsts pārvaldes valodu tehnoloģijas platformā izveidots arī latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīks, kurš palīdz lietotājiem pārbaudīt latgaliešu valodā rakstītu vārdu pareizību atbilstoši latgaliešu valodas rakstu standartam un gramatikas sistēmai. Latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīku ikvienam ir iespēja izmantot savā datorā vai viedierīcē.

Projekta realizācijā izmantotas KISC jau esošās iestrādnes un resursi, tai skaitā projekta „Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”  ietvaros izstrādātie un projekta “Mašīntulkošana”  ietvaros papildinātie latviešu valodas korpusi, kuri pielāgoti publiskajā pārvaldē lietotās valodas specifikai un terminoloģijai.