Statuss:
Īstenošanā
Planšetdatora ekrāns ar uzrakstu NLTP un funkcionalitātes ikonām

Centrs no 2021. gada aprīļa līdz 2023. gada martam kā partneris īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā starpvalstu projektā NLTP (National Language Technology Platform / Nacionālā valodas tehnoloģiju platforma), ko administrē valodas tehnoloģiju uzņēmums “Tilde” sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un vēl septiņām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs – Tartu universitāti (University of TartuIgaunija), Reikjavikas universitāti (Reykjavik UniversityIslande), Maltas universitāti (L-Università ta' MaltaMalta), Maltas informācijas tehnoloģiju aģentūru (Malta Information Technology AgencyMalta), Valsts advokātu biroju (Office of the State AdvocateMalta), Centrālo valsts biroju digitālās sabiedrības attīstībai (Central State Office for the Development of Digital SocietyHorvātija), Zagrebas Universitātes humanitāro un sociālo zinātņu fakultāti (Central State Office for the Development of Digital SocietyHorvātija).

Projekta mērķi:

  • Pārvarēt valodas barjeras Eiropas nāciju starpā – sekmēt daudzvalodu informācijas pieejamību un dažādās valodās veidotas informācijas apmaiņu, izmantojot jaunākos valodas tehnoloģiju risinājumus.
  • Veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un pakalpojumu pieejamību – nodrošināt ikviena sabiedrības pārstāvja brīvu pieeju sabiedriskajiem pakalpojumiem neatkarīgi no konkrētās personas dzimtās vai runātās valodas vai audiāli vizuālajiem ierobežojumiem.
  • Sekmēt valodu līdztiesību un digitālu dzīvotspēju – sasniegt valodu līdztiesību digitālajā laikmetā Eiropā, pielāgojot valodas tehnoloģiju rīkus dažādu valodu specifiskajām vajadzībām.

Projekta rezultātā tiks apvienoti vismodernākie valodas tehnoloģiju rīki un risinājumi jaunā mūsdienīgā, mākslīgā intelekta virzītā, valsts valodas tehnoloģiju platformā (NLTP). Ņemot vērā, ka Centrs uztur valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv, NLTP projekts sniegs papildu iespēju Hugo.lv platformas attīstībai un savietojamībai ar Eiropas Komisijas mašīntulkošanas sistēmām – eTranslation.

NLTP nodrošinās:

  • Vienlaikus tulkošanu – ar vienu klikšķi būs iespēja tulkot dokumentus, tekstus un tīmekļvietnes droši un konfidenciāli. Lietotājam būs plaša pieeja Eiropas Komisijas eTranslation pakalpojumam, kā arī tādas nozīmīgas iespējas, kā runas atpazīšana un pārvēršana rakstītā tekstā
  • Terminoloģijas pārvaldību – iespēja importēt, eksportēt un meklēt terminu kolekcijas, kā arī veidot pašam unikālas terminu kolekcijas katrai atsevišķai darbības jomai un projektam, nosakot, kā tulkojami specifiski vārdi un frāzes
  • Tiešsaistes CAT rīku – iespēja pilnveidot un uzlabot tulkoto saturu ar tulkošanas atmiņu, terminoloģiju un mašīntulkošanas risinājumiem mūsu integrētajā CAT rīkā
  • Tīmekļvietņu tulkošanu – tūlītēja augstas kvalitātes tīmekļvietnes satura daudzvalodu tulkošana. Viegli integrējama, ērta instalācija, tulkojumu pārvaldība un pārskatāmība, kā arī nav nepieciešama lietotāja pieredze tīmekļvietnes apmeklētājiem
  • API integrāciju – vienkārša NLTP pievienošana lietotāja darba videi, izmantojot ērti instalējamu API ātrai un vienmērīgai informācijas pārslēgšanai starp dažādiem lietotājiem un sistēmām
  • Runas atpazīšanu un sintēzi – efektīvi paātrināta dokumentu sagatavošana un apmaiņa, konvertējot runas failu lasāmā tekstā. Sintētiskas runas izmantošana informācijas pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar vizuālajiem ierobežojumiem

 

Projekta tīmekļvietne: https://www.nltp-info.eu/