Mēnešalga:
1200 - 1400 eiro
Informācijas tehnoloģijas / Telekomunikācijas
Atrašanās vieta:
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV-1011

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, aicina darbā Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas uzturētāju.

Latvijas Nacionālā arhīva Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma sastāv no Informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma, kura sastāvdaļa ir Iestāžu portāls, Informācijas saņemšanas un uzglabāšanas risinājums, kā arī E-pakalpojumu portāls eresursi.arhivi.gov.lv

Tavi ikdienas darba pienākumi būs administrēt sistēmu, sniegt atbalstu lietotājiem, sadarboties ar izstrādātāju problēmu risināšanā, sadarbībā ar projektu vadītājiem piedalīties sistēmas attīstīšanā un jaunu funkcionalitāšu ieviešanā.

Darba pienākumi:

 • Vadīt sistēmu klientu atbalsta procesu kvalitāti tā, lai sistēmas lietotāju problēmas būtu atrisinātas saskaņā ar standartiem un noslēgtajiem līgumiem.
 • Reģistrēt JIRA pieteikumu sistēmā IT incidentus, un risināt tos.
 • Sekot līdzi ierakstiem pieteikumu sistēmā un atrisināt problēmas, kas radušās lietotājiem informācijas sistēmu ekspluatācijas procesā.
 • Koordinēt informācijas apmaiņu starp citām atbalsta vienībām, starp gala lietotājiem un izstrādes vienībām.
 • Definēt dažādus informācijas sistēmu  parametrus, lai nodrošinātu programmatūras darbību, atbilstoši lietotāju vajadzībām un sniegt konsultācijas un apmācīt lietotājus.
 • Nosūtīt problēmu pieteikumus informācijas sistēmas izstrādātājiem.
 • Veikt pieteikto problēmu risinājumu testēšanu.
 • Analizēt informācijas sistēmu  lietotāju vajadzības, sagatavot sistēmas izmantošanas pārskatus.

 

Sagaidām no Tevis:

 • Augstāko izglītību ar amata pienākumiem saistītā jomā;
 • Spēju analizēt problēmas un rast tām risinājumus;
 • Prasmi risināt nestandarta situācijas;
 • Labas latviešu, angļu valodas zināšanas;
 • Pieredze lietotāju informācijas tehnoloģiju atbalsta, datortehnikas un/vai datorsistēmu uzturēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Pieredze darbā ar arhīviem vai citām kultūras institūcijām tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • Dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Iespēju strādāt attālināti.

Atalgojums:

Alga mēnesī (bruto) no 1200 EUR līdz 1400 EUR atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei.

Kontaktinformācija: CV ar pieteikuma vēstuli līdz 2023.gada 7. februārim  ar norādi “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas uzturētājs” sūtīt uz e-pastu: info@kis.gov.lv.

Mēs sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo atlases kārtu, 1 nedēļas laikā pēc norādītā termiņa beigām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13.pantu, Kultūras informācijas sistēmu centrs informē:
Personas datu apstrādes mērķis - personāla atlase, lai nodibinātu darba vai civildienesta tiesiskas attiecības;
personas datu apstrādes pārzinis - Kultūras informācijas sistēmu centrs, Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV-1011, tālr.67843084, jautājumu jautājumu gadījumā par personas datu apstrādi sazinieties dati@kis.gov.lv;
datu apstrādes juridiskais pamats - VDAR 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu datu apstrādei, kas ir izteikta ar savu datu nosūtīšanu personāla atlases konkursam); Darba likuma 38.pants.
Personas datu kategorijas - fizisko personu identificējoša informācija; fiziskas personas kontaktinformācija; fiziskas personas izglītības dati; fiziskas personas darba pieredzes un prasmes dati; darba intervijas laikā iegūtie dati.
Personas datu glabāšanas termiņš – 3 kalendāra mēneši (pēc konkursa noslēgšanas), ja vien nerodas strīds un Kultūras informācijas sistēmu centram ir jāaizstāv savas likumiskās intereses. Šādā gadījumā personas dati var tikt glabāti līdz likumisko interešu nodrošināšanas brīdim.
Datu subjekta tiesības - piekļuves tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par savu datu apstrādi saskaņā ar VDAR 15. pantu; tiesības labot neprecīzus datus; tiesības uz savu datu dzēšanu; tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Kultūras informācijas sistēmu centrā ir atrodama Privātuma politikā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz