Mantojuma digitalizācija Muzeji
Atvērtais birojs ar datoru monitoriem uz biroja galdiem

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) šī gada 4. aprīlī MS Teams platformā rīko tiešsaistes semināru “NMKK un vienota digitālā kultūras mantojuma pārvaldība” visiem muzeju darbiniekiem, kuri strādā ar muzeju krājuma pārvaldību, kā arī ikdienā izmanto Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) informācijas sistēmu. Semināra mērķis ir iepazīstināt muzeju pārstāvjus ar izstrādātajām vienotā digitālā kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmām (IS), to savstarpējo integrāciju un NMKK vietu šajā kopējā procesā.

Pieslēgšanās semināram: MS Teams pieslēgšanās saite semināram

Semināru atklās KISC direktora vietnieks IKT jautājumos Jānis Ziediņš ar prezentāciju “Vienota digitālā kultūras mantojuma pārvaldība”, savukārt KISC informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja Annija Vucāne pastāstīs par NMKK integrāciju ar izstrādātajām vienotā digitālā kultūras mantojuma pārvaldības IS – ATS (Atsauces datu reģistru), APLIS (Autortiesību pārvaldības un licencēšanas IS) un DOM (Digitālo objektu pārvaldības sistēmu). KISC Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja Inta Miklūna-Žukeviča sniegs ieskatu jautājumos, kas saistīti ar autortiesību izmantojumu attiecībā uz digitālo kultūras mantojumu, kā arī pastāstīs par autortiesību pārvaldības risinājumu informācijas sistēmā APLIS.

Seminārā piedalīsies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pārstāvji – LNB Datu pārvaldības attīstības vadītājs Eduards Skvireckis, kas saistībā ar ATS sniegs informāciju par vienoto Latvijas kultūras mantojuma atsauces datu zināšanu organizēšanas sistēmu; LNB Informācijas sistēmu nodaļas DOM sistēmbibliotekāre Mārīte Jankevica, kas pastāstīs par izstrādāto informācijas sistēmu – DOM, ATS, APLIS – integrāciju. Semināru noslēgs LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja Jana Ķikāne ar prezentāciju “Jaunā Latvijas Digitālā bibliotēka: kad metadatu veidošana atmaksājas”.

  • Lūdzam iepriekš reģistrēties semināram, norādot vārdu, organizāciju un e-pasta adresi tiešsaistes semināra pieslēgšanās saites un materiālu saņemšanai: https://forms.office.com/e/kdPePVs4RT
  • Papildinformācija par semināru un citiem ar NMKK saistītiem jautājumiem: info@nmkk.lv 

Laika posmā no  šī gada 24. februāra līdz 13. martam tika veikti funkcionalitātes uzlabojumi Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) informācijas sistēmā (IS), ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. un 2. kārta)” ietvaros NMKK IS integrējot ar šādām informācijas sistēmām: Vienoto atsauces datu reģistru jeb ATS (vienots autoru un institūciju pieraksts datu glabāšanai un pārskatīšanai), Autortiesību pārvaldības un licencēšanas IS jeb APLIS (vienota autortiesību pārvaldība, tai skaitā automātiskai to aprēķināšanai un citām iespējām) un LNB Digitālo objektu pārvaldības sistēmu jeb DOM (vienota visu mantojuma institūciju digitālo objektu glabāšana, datu bagātināšana un publicēšana jaunajā Vienotajā kultūras mantojuma izplatīšanas platformā). Līdzās integrācijai ar minētajām informācijas sistēmām NMKK tiek veikti arī vairāki uzlabojumi Tiks veikti uzlabojumi Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā | Kultūras informācijas sistēmu centrs (kis.gov.lv)