Arhīvi

Jūnija beigās ar plašu konferenci „Digital Archives and Historical Cross Border Heritage” noslēdzies starptautiski projekts kultūras mantojuma digitalizācijas jomā – „Pārrobežu E-arhīvs”. Konferenci atklāja LR Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols, Igaunijas Republikas vēstnieks Mati Vārmans un Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa.

Konferencē runāja par projekta rezultātiem un ieguvumiem plašam iedzīvotāju lokam Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu teritorijās, kā arī par jaunām iespējām ikvienam interesentam, kuru saista kultūrvēsturisko saikņu izpēte un mantojuma nozīme mūsdienu kultūras kontekstā. Konferences otrajā daļā dalībnieki tikaiepazīstināti ar citiem projektiem, kuru pārstāvji  prezentēja dažādus tehnoloģiskos risinājumus kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācijā.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar  jaunu interneta portālu „Pārrobežu E-arhīvs”, kurā iekļauti projekta īstenošanas gaitā atlasīti un digitalizēti minēto triju valstu arhīvu materiāli un kurš turpmāk būs pieejams ikvienam interesentam tīmekļa adresē www.earchive-estlatrus.eu četrās valodās – angļu, igauņu, krievu un latviešu. Digitalizētie dokumenti attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu Igaunijas teritoriju, Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijā un par Sanktpēterburgas pilsētu un Ļeņingradas reģionu Krievijā.

Digitalizētie arhīvu dokumenti portālā lietotājiem tiek piedāvāti sadalīti tematiski četrās kolekcijās – 1) studentu lietas, kas ietver minēto reģionu augstskolu (Tartu Universitātes, Rīgas Politehnikuma, Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijas un Konservatorijas, Petrogradas Politehniskā institūta u.c.) studentu un pasniedzēju personīgās lietas; 2) kartes; 3) baznīcu grāmatas; 4) dažādi dokumenti, kas ietver Tartu universitātes un Rīgas Politehniskā institūta matrikulu reģistrus, iedzīvotāju dažāda veida personisko dokumentāciju, kā arī atsevišķu draudžu grēksūdžu sarakstus. Gan dokumentu apraksti, gan portāla saskarne lietotājiem ir pieejama minētajās četrās valodās.

LR Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols uzsver: „Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” rezultāts ir unikāls un nozīmīgs ne tikai starpvalstu attiecību aspektā, bet arī no ikvienas iesaistītās valsts iedzīvotāja viedokļa.”

Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Projekta īstenošanā iesaistījās pieci sadarbības partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs, biedrība „Ideju Forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centrs, un kā asociētais partneris – Sanktpēterburgas Arhīvu komiteja. Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums. Dokumentus iekļaušanai portālā atlasīja un piedāvāja Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts vēstures arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts arhīvs, Krievijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,

Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītāja asistente

Tālr. 67844902, 29119713; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lvwww.kis.gov.lvattelsattels