Bibliotēkas
Ģenerālās asamblejas reprezantācijas materiāli - pildspalva, piezīmju papīrs

Šajā nedēļā Viļņā, Lietuvā, notika gadskārtējā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Elektroniskā informācija bibliotēkām) Ģenerālā asambleja, kurā piedalījās arī Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārstāve, programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva.

Ģenerālā asambleja norisinājās no 18. līdz 20. septembrim Ādama Mickēviča publiskajā bibliotēkā ar mērķi sekmēt un palielināt izpratni par bibliotēkās pieejamo zinātnisko informāciju elektroniskā veidā un piekļuvi tai, kā arī dalīties ar pieredzi un inovatīvām Viļņas pilsētas bibliotēkas darba formām. Šajā reizē tikšanās galvenā tēma bija jaunākie sasniegumi Eiropā saistībā ar pētniecības novērtēšanas reformas virzību. Saskaņā ar pētniecības novērtējuma reformas koalīcijas vīziju par pētniecības, pētnieku un pētniecības organizāciju novērtējuma kritērijiem tiek atzīti dažādi teorētiskie rezultāti, prakse un darbības, kas maksimāli palielina pētniecības kvalitāti un ietekmi. Līdz ar to novērtējums galvenokārt ir jābalsta uz sasniegto rezultātu kvalitatīvu salīdzinošo pārskatu, atbildīgi izmantojot kvantitatīvos rādītājus.

Kā ik gadu vienā no asamblejas dienām notika arī nacionālo valstu pieredzes apmaiņas sesija, kurā A. Sagalajeva prezentēja Eiropas Savienības atbalstīto starpvalstu projektu “Nacionālā valodu tehnoloģiju platforma” (National Language Technology Platform), kuru KISC kā viens no sadarbības partneriem īstenoja no 2021. gada aprīļa līdz 2023. gada martam ar mērķi pārvarēt valodas barjeras Eiropas nāciju starpā, veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un pakalpojumu pieejamību, kā arī sekmēt valodu līdztiesību un digitālu dzīvotspēju. Projekta ietvaros KISC uzturētā valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv savienota ar Eiropas Komisijas mašīntulkošanas platformu eTranslation.

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā Latvijas nacionālais pārstāvis EIFL Licencēšanas programmas ietvaros abonē pasaules līmeņa datu bāzes svešvalodās Latvijas bibliotēku vajadzībām. KISC kā Latvijas pārstāvja EIFL uzdevums ir informēt savas valsts bibliotēkas par EIFL jaunumiem un piedāvājumiem, kā arī veikt koordinācijas darbu saistībā ar datu bāzu abonēšanu. Šādā veidā bibliotēkām ir iespēja ietaupīt nozīmīgus līdzekļus, jo programmas dalībvalstu bibliotēkām datu bāzes tiek piedāvātas par samazinātu abonēšanas maksu.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv