Arhīvi

Ceturtdien, 19. jūnijā, Rīgā, Latvijas, Igaunijas un Krievijas (Sanktpēterburgas) arhīvu pārstāvji pulcēsies uz projekta „Pārrobežu E-arhīvs” noslēguma konferenci, kurā pārrunās projektā gūto pieredzi un rezultātus. Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar  jaunu interneta portālu „Pārrobežu E-arhīvs”, kurā iekļauti projekta īstenošanas gaitā atlasīti un digitalizēti minēto triju valstu arhīvu materiāli un kurš turpmāk būs pieejams ikvienam interesentam. Konferences otrajā daļā dažādu kultūras un atmiņas institūciju pārstāvji prezentēs dažādus tehnoloģiskos risinājumus kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācijā. Konferencē paredzētas Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes un Igaunijas Republikas vēstnieka Mati Vārmana uzrunas.

Projekts „Pārrobežu E-arhīvs” tiek īstenots ar mērķi saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Projekta gaitā digitalizēti vairāk nekā 11 000 dokumentu (tekstuālo materiālu, fotogrāfiju un karšu) un vairāk nekā 500 000 dokumentu vienību padarīti pieejami minēto valstu iedzīvotājiem, kā arī jebkuram interesentam. Digitalizētie dokumenti attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu Igaunijas teritoriju, Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijā un par Sanktpēterburgas pilsētu un Ļeņingradas reģionu Krievijā.

Digitalizētie arhīvu dokumenti jaunizveidotajā portālā lietotājiem tiek piedāvāti sadalīti tematiski četrās kolekcijās – 1) studentu lietas, kas ietver minēto reģionu augstskolu studentu un pasniedzēju personīgās lietas; 2) kartes; 3) baznīcu grāmatas; 4) dažādi dokumenti, kas ietver Tartu universitātes un Rīgas Politehniskā institūta matrikulu reģistrus, iedzīvotāju dažāda veida personisko dokumentāciju, kā arī atsevišķu draudžu grēksūdžu sarakstus. Dokumentu apraksti un portāla saskarne lietotājiem būs pieejama četrās valodās – igauņu, latviešu, krievu un angļu.

Projekts īstenots no 2012. – 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums. Projekta īstenošanā piedalās pieci sadarbības partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs, biedrība „Ideju Forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centrs, un kā asociētais partneris – Sanktpēterburgas Arhīvu komiteja. Dokumentus iekļaušanai portālā atlasīja un piedāvāja Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts vēstures arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais Valsts arhīvs un Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,

Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītāja asistente

Tālr. 67844902, 29119713; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lvwww.kis.gov.lv

 

attels