Vispārīgi
Trīsstūris ar izsaukuma zīmi uz dzeltena fona

PAPILDINĀTS 05.07. plkst. 21.30

Šobrīd strādājam pie LNB datu centra avārijā bojāto kultūras resora IKT sistēmu atjaunošanas, un primāri tiks atjaunoti:

  • dati bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, ar ko strādā pašvaldību publiskās bibliotēkas,
  • dati integrētajā sistēmā ALEPH, ar ko strādā valsts nozīmes un zinātniskās bibliotēkas,
  • Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas dati.

Pārējo sistēmu atjaunošana notiks pēc tam. Sistēmu darbības pilnvērtīgas atjaunošanas laiks atkarīgs no rezerves kopiju un datu integritātes pārbaudes ātruma. Prioritāro kultūras resora sistēmu atjaunošana varētu būt īstenota nedēļas vai nedaudz ilgākā laikā. 

Darbi noritēs arī šajā nedēļas nogalē, konkrētākus sistēmu darbības atjaunošanas termiņus varēsim sniegt pirmdien, 8. jūlijā. Informāciju publicēsim KISC mājaslapā www.kis.gov.lv un KISC FB kontā.

--

Pirmdien, 1. jūlijā, notikušie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Datu centra infrastruktūras bojājumi atstājuši būtisku ietekmi uz Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) uzturētajām sistēmām kultūras resorā.

Veicot atjaunošanas darbus un padziļinātu datu pārbaudi, sistēmu darbināšanas laikā konstatēti bojājumi, kas neļauj pilnvērtīgi izmantot sistēmas.

Informējam, ka atsevišķas kultūras resora sistēmas nebūs pieejamas tūlītēji. Detalizētāka informācija par atjaunošanas laika plānu tiks publicēta 5. jūlijā KISC tīmekļvietnē kis.gov.lv

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv