Valsts pārvaldes virtuālais asistents Zintis Ziemsvētku tērpā
Valsts pārvaldes vienotās tīmekļvietņu platformas virtuālais asistents ZINTIS Ziemassvētku tērpā

Ar mērķi palīdzēt ikdienas darbā valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu virtuālo asistentu (VA) jeb sarunu botu treneriem valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv īstenota integrācija ar Microsoft Azure Open AI platformā  iestrādāto valodas tehnoloģijās balstīto globālo sarunu botu ChatGPT, kas kopš tā palaišanas 2022. gada nogalē ātri ieguva interneta lietotāju uzmanību visā pasaulē, pateicoties ChatGPT spējām sniegt detalizētas atbildes par plašu tematu klāstu dažādos formātos, stilos, detalizācijas pakāpēs un valodās.

Tā kā platformā Hugo.lv izstrādātie virtuālie asistenti valsts pārvaldes tīmekļvietnēs kļuvuši par nozīmīgu atbalstu, gan padarot daudz efektīvāku iestāžu darbu klientu apkalpošanā, gan piedāvājot iedzīvotājiem daudz ātrāku un ērtāku saziņu ar valsts pārvaldi, ir ļoti būtiski, lai šis pakalpojums būtu mūsdienīgs un tiktu nemitīgi pilnveidots atbilstoši jaunākajām tendencēm un sasniegumiem mākslīgā intelekta un valodas tehnoloģiju jomā. Integrācija ar ChatGPT Microsoft Azure Open AI platformā ir būtisks solis Latvijas valsts pārvaldes sarunu botu jaudas uzlabošanā un funkciju paplašināšanā.

Latvijas valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu VA treneriem pievienotā funkcionalitāte būs labs palīgs ikdienas darbā, jo ļaus automatizēti ģenerēt nolūkus un atbildes ar papildu iespēju VA apmācību skatā tos labot, papildināt vai dzēst. Šobrīd VA apmācību vidē treneriem tiek piedāvāta iespēja atbildi rediģēt, tostarp arī pārfrāzēt. Automātiskā teksta ģenerēšanas iespēja ļauj VA trenerim pārformulēt atbildes tekstu, izvēloties kādu no četriem izteiksmes veidiem – īsāk, garāk, formālāk vai draudzīgāk. Jauno teksta piedāvājumu var atsaukt jeb atcelt, ja neviens no piedāvātajiem variantiem nešķiet derīgs konkrētajā gadījumā. Turklāt, ja konkrētās iestādes VA ir pieslēgta vēl kāda valoda, tad integrācija ar ChatGPT dos iespēju jautājumus tulkot attiecīgajā valodā.

Hugo.lv ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tā nodrošina automatizētu tulkošanu, runas atpazīšanu un runas sintēzi, kā arī dažādus rīkus daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos, tai skaitā uz Hugo.lv platformas bāzes veidoti Latvijas valsts pārvaldes tīmekļvietņu virtuālie asistenti. VA jeb sarunu boti izstrādāti un valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietnēs izvietoti Eiropas Savienības atbalstītā projekta “Mašīntulkošana. 2. kārta” ietvaros, ko īstenoja Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar uzņēmumu “Tilde” – ar mērķi izveidot jaunu un mūsdienīgu valsts pārvaldes saziņas kanālu ar sabiedrību virtuālo asistentu koplietošanas pakalpojuma veidā.

Ilma Elsberga

projekta vadītāja asistente
ilma.elsberga [at] kis.gov.lv