Statuss:
Noslēdzies
Karte no Igaunijas Nacionālā arhīva

Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums.

E-arhīvs logo

Projekta rezultātā tika izveidots interneta portāls, kas interesentiem publiski atrodams tīmekļa vietnē http://www.earchive-estlatrus.eu četrās valodās – angļu, igauņu, krievu un latviešu, un tajā var atrast digitalizētus arhīvu dokumentus, kas attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu Igaunijas Republikas teritoriju, par Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijas Republikā un par Sanktpēterburgas pilsētu un Pleskavas un Ļeņingradas reģioniem Krievijas Federācijā.

Projekts „Pārrobežu E-arhīvs” īstenots ar mērķi saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Projekta gaitā digitalizēti vairāk nekā 11000 dokumentu (tekstuālo materiālu, fotogrāfiju un karšu) un vairāk nekā 500000 dokumentu vienību padarīti pieejami minēto valstu iedzīvotājiem, kā arī jebkuram interesentam izveidotajā portālā.

Dokumentus iekļaušanai portālā atlasīja un piedāvāja Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts vēstures arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts arhīvs, Krievijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Projekta īstenošanā iesaistījās pieci sadarbības partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs, biedrība „Ideju Forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centrs, un kā asociētais partneris – Sanktpēterburgas Arhīvu komiteja.