Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.06.2020.
  Centrs kā partneris no 2019. gada novembra līdz 2022. gada oktobrim īsteno sadarbību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā “BIBLIO – Digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem”, ko administrē Aldo Moro Bari Universitāte (Università…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts īstenots no 2008. līdz 2014. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta rezultātā tika īstenota Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) pilnveidošana, Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) fonda dokumentu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.04.2020.
  Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta…