Statuss:
Noslēdzies
Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti

Projekts īstenots no 2008. līdz 2014. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta rezultātā tika īstenota Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) pilnveidošana, Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) fonda dokumentu digitalizācija un pieejamības nodrošināšana, kā arī elektronisko datu un dokumentu saglabāšanas un pieejamības nodrošināšana.

ERAF logo

VVAIS pilnveide norisinājās, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta LNA fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. VVAIS ir būtisks elements nozares attīstībai un ilgtspējai. Tā izveide un pilnveidošana nodrošina elektroniski radīto dokumentu un valsts nozīmes informācijas sistēmu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākotnē.  VVAIS palīdz nodrošināt arhīvu pamatfunkciju realizāciju – dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību.

Projekts apvēra visu Latvijas valsts arhīvu sistēmu, un tajā tika iesaistīts Latvijas Nacionālais arhīvs ar tā pakļautībā esošajām valsts arhīvu sistēmas institūcijām.

Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma pieejama Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē www.arhivi.gov.lv