Vispārīgi
Translated by machine translator
Valsts iestāū tīmekļvietņu platformas banneris

Esiet sveicināti Kultūras informācijas sistēmu centra jaunajā tīmekļvietnē! Salīdzinot ar iepriekšējo tīmekļvietnes versiju, šajā redzēsiet daudz uzlabojumu: tā ir droši un ērti lietojama gan uz datora, gan mobilajās ierīcēs, viegli piekļūstama cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, un tajā ievietotā informācija būs atrodama daudz ātrāk un vienkāršāk.

Informācija izvietota PIECĀS ērti lietojamās un pārskatāmās sadaļās:

1. Par mums

Sadaļā publicēta informācija par Kultūras informācijas sistēmu centru - tās darbības jomām (kultūras un atmiņas institūciju informācijas sistēmu attīstība un šajās iestādēs uzkrātā kultūras mantojuma saglabāšana un publiskās pieejamības nodrošināšana), par normatīvajiem un plānošanas dokumentiem, pārskatiem, struktūru un aktuālajām vakancēm.

2. Pakalpojumi

Informācija par Kultūras informācijas centra sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem kultūras nozarē.

3. Aktualitātes

Šajā sadaļā tiek apkopoti jaunumi un svarīga informācija par Kultūras informācijas sistēmu centra īstenotajiem projektiem, uzturētajām informācijas sistēmām un kultūras nozares tiešsaistes portāliem, kā arī plānotajiem pasākumiem un apmācībām.

4. Projekti

Kultūras informācijas sistēmu centra īstenoto projektu (aktuālo un noslēgto) informācija – projekta mērķi, plānotie vai sasniegtie rezultāti, īstenošanas laiks, sadarbības partneri un atbalstītāji.

5. Kontakti

Iestādes atrašanās vieta un kontaktinformācija, darbinieku kontakti,  informācija par apmeklētāju pieņemšanu, nokļūšanu un vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.


No 23. jūlija Latvijas valsts pārvaldes iestādēm ir jaunas, daudz drošākas un vieglāk piekļūstamas vienota dizaina tīmekļvietnes, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ļaus ērti atrast nepieciešamo informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Valsts kancelejas īstenotā projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros radīts ilgtspējīgs risinājums – koplietošanas platforma, kuras komponentes varēs atkal un atkal izmantot, pēc vienotiem principiem radot jaunas valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes. 

Visas jaunās vietnes tapušas vienotā dizainā un tiek uzturētas centralizēti. Plānots, ka līdz 2020. gada beigām Latvijas sabiedrībai būs pieejamas 60 iestāžu jaunās tīmekļvietnes. Tīmekļvietņu vienoto platformu izstrādā Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Kultūras informācijas sistēmu centru.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit: https://www.mk.gov.lv/timeklvietnes