Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  27.04.2020.
  No 2001. gada tiek īstenots Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) projekts, kura realizācijai ik gadu tiek piešķirts valsts budžeta finansējums. Projekta galvenais mērķis ir rūpēties par saskaņotu valsts un publisko bibliotēku…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts tika īstenots no 2015. līdz 2018. gadam ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā rezultātā tika izstrādāti pieaugušo izglītības mācību materiāli, kas veicina bibliotekāru un citu vietējo kultūras iestāžu darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts īstenots no 2012. līdz 2015. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta rezultātā tika veikta Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio uzkrāto vēsturisko audiovizuālo materiālu digitalizācija, saglabāšana un pieejamības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts īstenots no 2010. gada līdz 2014. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā rezultātā tika izveidota apjomīga un sazarota ar kultūru saistītās informācijas pārvaldības sistēma, papildinot un attīstot jau esošās kultūras…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts tika īstenots no 2017. līdz 2019. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā rezultātā radīta jauna valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma www.hugo.lv,  kas nodrošina daudzveidīgu latviešu un citu valodu atbalstu e…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, kā  rezultātā ieviesta īpaša tehnoloģija, kas ļauj jebkuram Latvijas iedzīvotājam izmantot e-pakalpojumus, tulkot dokumentus, lasīt interneta vietnes un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2020.
  Projekts īstenots no 2008. līdz 2014. gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta rezultātā tika īstenota Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) pilnveidošana, Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) fonda dokumentu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.04.2020.
  Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta…